Veiligheid boven alles

Als leverancier van verdiepingsvloeren en magazijnstellingen attenderen wij u graag op de verplichte veiligheidskeuring.  Wij zien het bewaken van een wettelijk verantwoorde en veilige werkomgeving bij onze klanten als een van onze primaire leverancierstaken.

Een Twinfloor® magazijninstallatie wordt altijd geleverd en geplaatst conform de (op dat moment) geldende ARBO-regelgeving. Ook wordt uw Twinfloor® installatie bij oplevering voorzien van een veiligheidskeur.

Om uw magazijninrichting ook in de gebruiksfase aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften te laten blijven voldoen is het nodig uw magazijninrichting (periodiek) te keuren. Met een keuring door de Twinfloor®-Keurmeester voldoet u aan de in 2009 van kracht geworden EN 15512. Deze noodzakelijke keuring behoed u tevens voor verwijtbare gebreken bij onverhoopte calamiteiten.

In de praktijk blijkt dat u – onze klant – het waardeert dat wij de periodieke keuring initiëren. Voor u als verantwoordelijke betekent dit dat u steeds en tijdig beschikt over een periodiek goedgekeurde magazijninstallatie! Hiermee wordt het risico-aspect afgedekt en waarborgt u uw onderhoudsverplichting.

Om een inspectie in te plannen kunt u contact opnemen met onze after-sales afdeling. Vervolgens voert de deskundige keurmeester de visuele inspectie voor u uit. Na de keuring ontvangt u een keuringsrapport. Samen met u zorgen wij ervoor dat u naar volle tevredenheid gebruik kunt blijven maken van uw Twinfloor® magazijninrichting!

Heeft u vragen over de verplichte veiligheidskeuring?

Bel gerust, u kunt vragen naar Jeroen de Kanter, tel.: 076 – 88 79 701