Disclaimer

Aan de informatie op de tot Twinfloor behorende websites kunnen geen rechten worden ontleend en Twinfloor neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Twinfloor is niet verantwoordelijk voor de informatie op de websites van andere organisaties waarnaar wordt gelinkt vanaf deze website. Op de websites van Twinfloor wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Wij streven ernaar de websites zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De websites zijn dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van Twinfloor websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op Twinfloor websites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Twinfloor websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Twinfloor (ook niet via een eigen netwerk).

Twinfloor sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Twinfloor is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Twinfloor websites verkregen is.

Privacy

Twinfloor is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke- en zakelijke levenssfeer van haar relaties en bezoekers van de tot Twinfloor behorende websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Twinfloor legt gegevens vast wanneer relaties diensten en/of producten van Twinfloor afnemen of wanneer potentiële relaties contact opnemen met de Twinfloor en vervolgcontacten gewenst zijn. Hierbij tracht Twinfloor zoveel mogelijk rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing van Twinfloor, dit kan telefonisch, per reguliere post of per e-mail.

Op de websites van Twinfloor worden middels Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden. De hieruit beschikbare informatie wordt niet gebruikt om de bezoekers persoonlijk te identificeren. Het doel van de analyse is de inrichting van de website te verbeteren en de content aan de wensen van de bezoekers aan te passen. Op deze wijze kan Twinfloor haar dienstverlening aan de bezoekers verder optimaliseren.

Cookies

Twinfloor maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Een cookie zorgt bijvoorbeeld voor herkenning wanneer de bezoeker terugkeert en bewaart de voorkeuren van de gebruiker.

De bezoeker kan cookies blokkeren of achteraf verwijderen. Hiervoor verwijst Twinfloor naar de instructies van het gebruikte browsertype. Wanneer de bezoeker besluit om de cookies uit te schakelen of te bokkeren, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of functionaliteiten van de website niet of niet gedeeltelijk werken.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact op met de afdeling Marketing van Twinfloor.