De Missie, Visie en Strategie

Missie:

Inrichten van voor gebruiker optimale werkomgeving met betrekking tot fysieke organisatie stromen en het effectief gebruik van ruimte in en/of op een bedrijfslocatie.

Visie:

De wereld om ons heen verandert steeds sneller waardoor de werkomgeving en de inrichting daarvan niet meer als een vast gegeven moeten worden beschouwd. De inrichting van het magazijn, materiaalstromen en kantoorinrichting moet mee kunnen bewegen met de bedrijfsontwikkelingen. De eens gekozen inrichting moet geen rem zijn maar juist ondersteunend zijn aan de gewenste organisatieontwikkelingen.

Het goed kunnen inspelen op organisatie-ontwikkelingen kan het best worden gedaan in samenspraak met specialisten waarmee een duurzame en open en eerlijke relatie bestaat.

De wereldbevolking is zeer gegroeid, veeleisender en ik-gerichter geworden. Dit is niet per se een slechte ontwikkeling maar het vraagt wel om verantwoord gebruik van onze natuurlijk omgeving en om een continue aandacht voor onze directe leefomgeving thuis en op “de zaak”.

Producenten zullen in hun product- en productieontwikkeling uitdrukkelijk moeten denken aan materiaalgebruik na de “levensduur” van geleverde producten. Daarbij is hergebruik in ongewijzigde vorm te prefereren, en hergebruik van materiaal acceptabel.

De inrichting van de leefomgeving op “de zaak” dient een “anchor place” te zijn. In deze “hectische” tijd is dit houvast mede de basis om werknemers effectief te laten presteren en zichzelf te laten ontplooien.

Kwaliteit wint het uiteindelijk altijd van prijs.

In een plezierige harmonische samenwerking met klanten, leveranciers en medewerkers wordt het meeste nut voor alle betrokkenen gecreëerd.

Strategie:

De Twinfloor wil haar missie vanuit bovenstaande visie op ambitieuze wijze uitvoeren.

De Twinfloor heeft haar productengamma in 3 hoofdgroepen verdeeld:

  • Entresol- /verdiepingsvloeren, werkplatforms, overkappingen, computervloeren
  • Magazijn- en archiefinrichtingen
  • Inrichten van kantoor-/bedrijfsruimte

In alle onderdelen wil de Twinfloor bekend staan als de top 3 expert van effectieve oplossingen.

Producten die Twinfloor levert moeten voor minstens 95% herbruikbaar en voor minstens 70% herinzetbaar zijn. Om dit waar te kunnen maken zal Twinfloor haar geleverde producten altijd tegen een gegarandeerde prijs terugkopen.

Binnen 3 jaar moeten de door Twinfloor geleverde systemen voor 90% bestaan uit modulaire componenten.